Ergotherapie S. Mourmans - Ergotherapie

Ergotherapie

 

 

Ergotherapie

 

Ergotherapie richt zicht op het dagelijks handelen (bv. koken, aankleden, vervoer, schrijven). Door verschillende oorzaken, kan het uitvoeren van deze handelingen problemen geven en niet meer vanzelfspreken zijn.

De ergotherapeut helpt om deze activiteiten (weer) mogelijk te maken.

Dit kan d.m.v. gebruik advisering, training of gebruik van hulpmiddelen.

 

Behandeling vindt plaats binnen de praktijk of op de plek waar het probleem zich voordoet (thuis, werk, etc)

 

Enkele voorbeelden:

 

  • Trainen van de mensen met beginnende dementie om zolang mogelijk zelfstandig te kunnen blijven wonen.

 

  • Adviseren over hulpmiddelen zoals: aagepaste stoelen, scoot mobielen, hulpmiddel voor aan- en uittrek van steunkouden, het begeleiden bij aanvragen bij zorgverzekering of WMO.

 

  • Begeleiden van mensen met reumatische klachten om de dagelijkse activiteiten zo goed mogelijk te kunnen blijven doen.

 

  • Het begeleiden bij het zoeken naar een zinvolle tijdsinvullen zoals hobby of vrijwilligerswerk.

 

  • Het trainen van het schrijven bij problemen van de fijne motoriek.

 

  • Het steunen van mantelzorgers zodat zij beter om kunnen gaan met de fysieke of psychische beperkingen van de persoon die zij verzorgen.

 

De ergotherapeut creëert mogelijkheden waardoor cliënten weer grip kunnen krijgen op hun leven en kunnen participeren in de maatschappij.

Ergotherapie

S. Mourmans

 

 

Tel: 06-22 37 57 02

Email: info@ergotherapiemourmans.nl